Is u bedrijf voorbereid op de ATEX-richtlijn?
Door de invoering van de ATEX, Europese richtlijnen op het gebied van explosieveiligheid, gaat er op het gebied van de regelgeving na 1 juli 2003 veel veranderen.
Voor u als eigenaar van installaties is de richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137) belangrijk en als zodanig dient u nu de voorbereidingen te treffen om de installaties af te stemmen op deze richtlijn.

Wat verandert er per 1 juli 2003?
Vanaf 1 juli 2003 moeten alle nieuwe installaties en modificaties aan bestaande installaties voldoen aan deze richtlijn. Voor de bestaande installatie krijgt u extra tijd tot 1 juli 2006.
Begrippen uit deze richtlijn waar u mee te maken krijgt zijn;

  • beoordeling van explosierisico's,
  • explosieveiligheidsdocument,
  • voorschriften voor arbeidsplaatsen en -middelen,
  • minimumvoorschriften bijlage II,
  • etc.

De aan deze richtlijn gerelateerde normen zijn eveneens gewijzigd of geheel nieuw. Te denken valt aan de installatie- en onderhoudsnorm resp. NEN-EN-IEC 60079-14 en -17. En niet te vergeten de NPR-7910-1/2 de gevaren zone indeling m.b.t. ontploffingsgevaar.

Kunnen uw experts de vertaalslag maken van regelgeving naar de praktijk?
Kortom hoe is het gesteld met de explosieveiligheid binnen uw bedrijf ?

Wie is Explotraining?
Dit is de naam van een nieuw bedrijf dat praktische opleidingen verzorgt (on-site) op het vakgebied van explosieveiligheid.

Wat doet Explotraining?
Het verzorgen van opleidingen met als specialisatie aanleg en onderhoud van explosieveilige installaties volgens de vigerende normen. Een diepgaande kennis is aanwezig van aanverwante onderdelen, zoals; ATEX 95/137, elektrische en mechanische constructievormen, zonering, statische elektriciteit, etc.

Toegevoegde waarde
De docenten hebben jaren praktijkervaring en zijn in staat om een pragmatische invulling te geven aan de cursus, waarbij maatwerk en het inspelen op de bedrijfssituatie vanzelfsprekend is. Na afloop van de cursus bent u in staat om zelfstandig invulling te geven aan deze problematiek.

Hoe nu verder
Kortom het bedrijf ExploTraining is in staat om duidelijkheid te brengen in deze hoeveelheid aan wijzigingen m.b.t. de diverse richtlijnen en normen.

Spreekt het u aan, vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Heeft u behoefte aan meer informatie neem dan contact op met EXploTraining via E-mail info@explotraining.nl

Tel. voorkeur 06 52302947
Tel: 073 5217434

Webmaster